ปภ. ออกหนังสือด่วน เตือน 5 จังหวัด
ปภ. ออกหนังสือด่วน เตือน 5 จังหวัด ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุร
ชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมสลายชุมนุม เ
ผู้ชุมนุมปาประทัด-ยิงพลุถนนมิตรไมตรี ด้านชุดเคลื่อนที่เร็วออกจากกรมดุริยางค์ทหารบกเตร