Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมกันกับอีก ๓,๐๐๐ กว่าแห่งทั่วประเทศ รายละเอียดสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญดังต่อไปนี้
๑. สภาพทั่วไป
    ๑.๑ ที่ตั้ง ( แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ )
          องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เป็นหนึ่งใน ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยแ ละมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร (มีแผนที่ประกอบ)
 
              อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
              ทิศเหนือ               มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเวียงชัย
              ทิศตะวันออก         มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลราษฎร์เจริญ
              ทิศใต้                   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
              ทิศตะวันตก           มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมืองเสือ


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th