Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนประชากร
     มีประชากรทั้งสิ้น 6,027 คน แยกเป็น
          - ชาย 3,020 คน
          - หญิง 3,009 คน
     มีความหนาแน่นเฉลี่ย 146.51 คน/ตร.กม.
        
จำนวนหลังคาเรือน
     มีจำนวน ทั้งสิ้น 1,495 ครัวเรือน หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 จากสำนักงานทะเบียนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กรมการปกครอง
    
สถาบันทางการศึกษา
     - โรงเรียนก่อนประถมวัย  2  แห่ง
     - โรงเรียนประถมศึกษา  6  แห่ง
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 21 แห่ง
     
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด 9 แห่ง
     - สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
        
การสาธารณสุข
     - สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
      
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ตู้ยามตำรวจชุมชน 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th