Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
07 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๐๐-๔๙-๐๐๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประเภท (เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สนับสนุนสำหรับการทำงานในการปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประเภท เครื่อง (ปริ้นเตอร์) Canon รุ่น G๒๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สนับสนุนสำหรับการทำงานในการปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ ส่งเด็กเล็ก คันที่ ๑ สายที่ ๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ๒ (บ้านโนนแคน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ต.ค. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ ส่งเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงสะอาด ๑ (บ้านขี้เหล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563
ถึง
31 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงานอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ระจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563
ถึง
31 ต.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th