Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านสาวเอ้ หมู่ที่ 13

25 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ให้การต้อนรับ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย นายกองโทเสนีย์ มะโน พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

25 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมสภาตำบลเวียงสะอาด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563

25 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการเวียงสะอาดร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

24 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (เข้าแถวเคารพธงชาติ)

21 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด สอบสัมภาษณ์บุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

18 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ให้แก่ นางทองจันทร์ จันทรา บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 19

17 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (เข้าแถวเคารพธงชาติ)

15 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะอาด แก่ญาติผู้เสียชีวิต นางเสาร์ ผลผาเลิศ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 3

14 ส.ค. 2563
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมสภาตำบลเวียงสะอาด ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th