Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 ตุลาคม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด อบต.เวียงสะอาด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ มอบรถเข็นวีลแชร์ และจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2564

10 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค์ให้งดดื่มเหล้า มอบน้ำดื่ม ให้แก่ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่10 บ้านหัวดงนาค่าย

08 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (เข้าแถวเคารพธงชาติ)

06 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะอาด แก่ญาติผู้เสียชีวิต นายทองพูล ทุมมาลา บ้านโนนยาง หมู่ที่ 7

05 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค์ให้งดดื่มเหล้า มอบน้ำดื่ม ให้แก่ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 7 บ้านโนนยาง

03 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด ประชุมหัวหน้าส่วน/พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

02 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค์ให้งดดื่มเหล้า มอบน้ำดื่ม ให้แก่ บ้านโนนยาง หมู่ที่ 7 และบ้านโนนสวาสดิ์ หมู่ที่ 14

02 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด งานไฟฟ้าและงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ดำเนินการออกตรวจสอบไฟฟ้าและตัดต้นไม้ใกล้สายไฟ

01 มี.ค. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (เข้าแถวเคารพธงชาติ)

23 ก.พ. 2564
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เวียงสะอาด กองการศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศมาตรฐานการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th