Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (07 ส.ค. 2563)  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอา... (09 ก.ค. 2563)  
เผยแพร่การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด_บทความเสียงตามสาย และสื่อ Inforap... (01 ก.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน นำ สุนัข-แมว มาทำหมัน (01 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ... (01 ก.ค. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่... (13 พ.ค. 2563)
คู่มือการให้บริการประชาชน (20 ก.พ. 2563)
ประกาศสภา อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2563 (03 ก.พ. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศสภา อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (03 ธ.ค. 2562)
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (05 ต.ค. 2562)
คู่มือสำหรับประชาชน (05 ต.ค. 2562)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (01 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง มาตรการรวมพลังประหยัดพลังงาน (01 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการดำเนิ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศสภา อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 (05 ส.ค. 2562)
ประกาศสภา อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256... (11 ก.ค. 2562)
Responsive image
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 ตุลาคม

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล... (27 ส.ค. 2563)  

โครงการเวียงสะอาดร่วมใจต้... (25 ส.ค. 2563)  

ประชุมสภาตำบลเวียงสะอาด ป... (25 ส.ค. 2563)  

ให้การต้อนรับ นายอำเภอพยั... (25 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อ... (24 ส.ค. 2563)

สอบสัมภาษณ์บุคคลเป็นอาสาส... (21 ส.ค. 2563)

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป... (18 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อ... (17 ส.ค. 2563)

มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะ... (15 ส.ค. 2563)

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าสาธ... (14 ส.ค. 2563)

โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค... (14 ส.ค. 2563)

ประชุมสภาตำบลเวียงสะอาด ป... (14 ส.ค. 2563)

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต... (12 ส.ค. 2563)

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เ... (11 ส.ค. 2563)

โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค... (11 ส.ค. 2563)

มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะ... (10 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อ... (10 ส.ค. 2563)

มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะ... (08 ส.ค. 2563)

มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะ... (07 ส.ค. 2563)

โครงการงานบุญ/งานศพรณรงค์... (07 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (14 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประเภท (เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด) จำนวน ๑ เ... (07 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรั... (07 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ประเภท เครื่อง (ปริ้นเตอร์) Canon รุ่น G๒๐๑... (06 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่นต่อ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการบ... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ทำค... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน ตามหมู่บ้านในจุดที่ชำรุดเป็นหล... (25 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ตามหมู่บ้านในจุดที่ชำรุด... (25 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยใช้แอสฟ... (25 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน ตามหมู่บ้านในจุดที่ชำรุดเป็นหล... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากถนนลา... (21 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (17 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองตามา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่๒ ตำบลเวียงส... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองบ้านโนนแคน บ้านโนนแคนใต้ หมู่ที่๑๖ ตำบ... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุดลอกหนองกกน้อย หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองหลวง ตำบ... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุดลอกหนองอิโซต บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบล... (09 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th


Line