Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวจันทิมา สุคำภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกสันติ วิชาจารย์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางปรียาดา ศรสำเร็จ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายประกาศเกียรติ จรรยา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวนริศรา คิดได้
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวกฤษณา ภารตุ้มเหลา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
Responsive image
นางศิริกาญจน์ วรรณวิจิต
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
Responsive image
นางสาวรุจิรา สระสม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายศิริวัฒน์ พะวัดทะ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นางสาวอภิญญา นวลมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสมพงษ์ หานุสิงห์
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
นายสนั่น ปะกะตัง
นักการภารโรง
Responsive image
นายธีระศักดิ์ เพ็งพันธ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายจักราวุธ คุนโน
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
Responsive image
นางลำดวน สาสีเสาร์
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th