Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุนทร เสนาโนฤทธิ์
ประธานสภา อบต.เวียงสะอาด
Responsive image
Responsive image
นายประยูร กำลา
รองประธานสภา อบต.เวียงสะอาด
Responsive image
Responsive image
นายเรืองยศ กงพะลี
เลขานุการสภา อบต. เวียงสะอาด
Responsive image
นายสุนทร เสนาโนฤทธิ์
ประธานสภา.หมู่ 1
Responsive image
นายทนงศักดิ์ กาลัยมะเณย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นางทองสุข มูลสีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
Responsive image
นายเรืองยศ กงพะลี
เลขานุการสภา อบต.หมู่ 3
Responsive image
นายริน ฉิมงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายสมปอง พลมีศักดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
Responsive image
นายธงชัย เสนาโนฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
Responsive image
นางนรินทร์ วงษ์ศรีษะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
Responsive image
นายประเสริฐ เพชรศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายรู เกมาหายุง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
Responsive image
นายประยูร กำลา
รองประธานสภา อบต.หมู่ 7
Responsive image
นายบุญมี ภูมิศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายสันติ สีโห
สมาชิก อบต.ม.8
Responsive image
นายการ บุญประถัมภ์
สมาชิก อบต.ม.9
Responsive image
นายสมศักดิ์ ผุยคำภา
สมาชิก อบต.ม.9
Responsive image
นายปรีชาน พวงศรีเคน
สมาชิก อบต.ม.10
Responsive image
นายจันดี ยางงาม
สมาชิก อบต.ม.10
Responsive image
นายถาวร แพงสอน
สมาชิก อบต.ม.11
Responsive image
นางสุกัญญา อาปัดชิง
สมาชิก อบต.ม.11
Responsive image
นายชมภู แก้วสีนอ
สมาชิก อบต.ม.12
Responsive image
นายสุพี เพ็งแข
สมาชิก อบต.ม.12
Responsive image
นายบุญจันทร์ ศาลาพิกิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
Responsive image
นางสุจิตรา บริบาล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
Responsive image
นายสมดี ตันโห
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
Responsive image
นายสรชัย ทำทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
Responsive image
นายสุชาติ งามสะพรั่ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
Responsive image
นายประพันธ์ ฝ่ายเทศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
Responsive image
นายพวง แดงกันรัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
Responsive image
นายบรรจง ระย้าย้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
Responsive image
นายอุไร แก้วอมร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17
Responsive image
นายแดง อินทร์สำราญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17
Responsive image
นายจำปี พะวัดทะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18
Responsive image
นายวุฒิไกร บุญสวาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18
Responsive image
นายวิชัย คุณโน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 19
Responsive image
นายพรศักดิ์ เยยโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20
Responsive image
นายสมพร พัจนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20
Responsive image
นายบุบผา เสนาราช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 19
Responsive image
นางสมพอง แดงสี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 21

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th