Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
นางนิชาภา เขมวีราวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นายธีรศักดิ์ เสนาราช
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Responsive image
นางบุญคง บุญประถัมภ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุพัตรา เปสาโก
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสรญา คุ้มสุวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางอ่อนจันทร์ เปสาโก
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางอังคะณา บุญประถัมภ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางวงเดือน สีหานู
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางทองใส พุฒผา
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสุดารัตน์ พลมีศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางปุ่น อาปัดชิง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางวิภาวรรณ ยางงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมบูรณ์ คำหา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสำลี อาปัดชิง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางบังอร แสงอรุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวระเบียบ ทานะขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวมโนชา วงษ์ชารี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสังวาลย์ รัตนะวงศะวัต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th