Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 ตุลาคม
งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กองทุนธนาคารขยะตำบลเวียงสะอาด ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 19 คุ้มหนองกกน้อย , 5 , 6 , 11 , 18 , 2 ,4
Responsive image
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กองทุนธนาคารขยะตำบลเวียงสะอาด ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล หมู่ที่ 19 คุ้มหนองกกน้อย , 5 , 6 , 11 , 18 , 2 , 4  เพื่อสบทบเข้ากองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเวียงสะอาด การออกรับซื้อขยะจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยมากขึ้น
   
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564