Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ได้ขอรับการอุดหนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) จาก อบจ.มหาสารคาม เพื่อให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีสัญญาเช่ารถเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2563 บัดนี้ อบจ.มหาสารคามได้ครบกำหนดตามสัญญาเช่ารถแล้ว และต้องนำรถส่งคืนบริษัท อบต.เวียงสะอาด จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์แจ้งการยกเลิกการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 (เฉพาะหน่วยบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หน่วยเวียงสะอาดจะออกให้บริการ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และส่งคืนรถวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2563