Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 ตุลาคม
กองช่าง (งานไฟฟ้า) ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 20 และซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเกษตร รร.เวียงสะอาดพิทยาคม
Responsive image
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กองช่าง งานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนหมีพัฒนา หมู่ที่ 20 ซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเกษตร โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มแสงสว่าง ให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาสะดวก และตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
 
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564