Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ITA
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 256... (01 เม.ย. 2564)  
เชิญชวนประชาชน นำ สุนัข-แมว มาทำหมัน (22 มี.ค. 2564)  
วารสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 256... (01 ม.ค. 2564)  
แจ้งยกเลิกการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 (25 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ... (01 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ... (01 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (07 ส.ค. 2563)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอา... (09 ก.ค. 2563)
เผยแพร่การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด_บทความเสียงตามสาย และสื่อ Inforap... (01 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน นำ สุนัข-แมว มาทำหมัน (01 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ... (01 ก.ค. 2563)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (11 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ... (01 มิ.ย. 2563)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่... (13 พ.ค. 2563)
คู่มือการให้บริการประชาชน (20 ก.พ. 2563)
ประกาศสภา อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2563 (03 ก.พ. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศสภา อบต.เวียงสะอาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (03 ธ.ค. 2562)
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ (05 ต.ค. 2562)
Responsive image
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 ตุลาคม

โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค... (10 มี.ค. 2564)  

อบต.เวียงสะอาด จัดโครงการ... (10 มี.ค. 2564)  

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อ... (08 มี.ค. 2564)  

มอบเงินฌาปนกิจตำบลเวียงสะ... (06 มี.ค. 2564)

โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค... (05 มี.ค. 2564)

ประชุมหัวหน้าส่วน/พนักงาน... (03 มี.ค. 2564)

งานไฟฟ้าและงานป้องกันฯ ลง... (02 มี.ค. 2564)

โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค... (02 มี.ค. 2564)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อ... (01 มี.ค. 2564)

กองการศึกษาฯ จัดประชุมชี้... (23 ก.พ. 2564)

กองช่าง (งานไฟฟ้า) ลงพื้น... (22 ก.พ. 2564)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อ... (22 ก.พ. 2564)

โครงการงานบุญ/งานศพ รณรงค... (19 ก.พ. 2564)

มอบรถโยกคนพิการ และมอบฌาป... (19 ก.พ. 2564)

ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง... (19 ก.พ. 2564)

กองช่าง (งานไฟฟ้า) ลงพื้น... (19 ก.พ. 2564)

งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยช... (18 ก.พ. 2564)

งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยช... (17 ก.พ. 2564)

กองช่าง (งานไฟฟ้า) ลงพื้น... (16 ก.พ. 2564)

งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยช... (16 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวง ห... (28 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างปีกด้านข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้... (28 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนบ้า... (28 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ขององค์กา... (27 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑๙ (ข้าง... (26 เม.ย. 2564)
ประกาศริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะ... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่19 และโครงการ... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเจาะบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต... (21 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ(สำนักปลัด) (09 เม.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาประจำไ... (08 เม.ย. 2564)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (egp)ประจ... (08 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกองช่าง แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ... (07 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกองช่าง แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( ต... (07 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักปลัด แจ้งความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำ... (07 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยผ้าไวนิลตามโครง... (07 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุป้องกันโรคไข้เลือดออก (ทรายอะเบทกำจัดลูก... (05 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเ... (22 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโคร... (17 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ( ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหลวงหมู่ที่... (15 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด

เลขที่ 28 หมู่ที่ 19 บ้านหนองหลวง ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ : 0-4302-9989  โทรสาร : 0-4302-9989  อีเมล์ : 6440812@dla.go.th

Powered By wiangsa-at.go.th


Line